ציוני טיטניום

ציוני טיטניום

כיתה הרכב יסוד
דרגה 1 טיטניום לא מגוג, חמצן נמוך
דרגה 2 טיטניום לא מגוג, חמצן סטנדרטי
כיתה 2H טיטניום לא ממוסג (כיתה 2 עם 58 ksi מינימום UTS)
דרגה 3 טיטניום לא מגוג, חמצן בינוני
סגסוגת טיטניום דרגה 5 (6% אלומיניום, 4% ונדיום)
דרג 7 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.12 עד 0.25% פלדיום, חמצן סטנדרטי
כיתה 7H טיטניום לא ממוסג בתוספת 0.12 עד 0.25% פלדיום (כיתה 7 עם 58 ksi מינימום UTS)
סגסוגת טיטניום דרגה 9 (3% אלומיניום, 2.5% ונדיום)
דרגה 11 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.12 עד 0.25% פלדיום, חמצן נמוך
סגסוגת טיטניום דרגה 12 (0.3% מוליבדן, 0.8% ניקל)
סגסוגת טיטניום דרגה 13 (0.5% ניקל, 0.05% רותניום) נמוך בחמצן
סגסוגת טיטניום דרגה 14 (0.5% ניקל, 0.05% רותניום) חמצן סטנדרטי
סגסוגת טיטניום דרגה 15 (0.5% ניקל, 0.05% רותניום) חמצן בינוני
דרג 16 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום, חמצן סטנדרטי
כיתה 16H טיטניום לא ממוסג בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום (כיתה 16 עם 58 ksi מינימום UTS)
דרגה 17 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום, חמצן נמוך
סגסוגת טיטניום דרגה 18 (3% אלומיניום, 2.5% ונדיום בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום)
סגסוגת טיטניום דרגה 19 (3% אלומיניום, 8% ונדיום, 6% כרום, 4% זירקוניום, 4% מוליבדן)
סגסוגת טיטניום דרגה 20 (3% אלומיניום, 8% ונדיום, 6% כרום, 4% זירקוניום, 4% מוליבדן) בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום
סגסוגת טיטניום דרגה 21 (15% מוליבדן, 3% אלומיניום, 2.7% ניוביום, 0.25% סיליקון)
סגסוגת טיטניום דרגה 23 (6% אלומיניום, 4% ונדיום, ביניים נמוך במיוחד, ELI)
סגסוגת טיטניום דרגה 24 (6% אלומיניום, 4% ונדיום) בתוספת 0.04 עד 0.08% פלדיום
סגסוגת טיטניום דרגה 25 (6% אלומיניום, 4% ונדיום) בתוספת 0.3 עד 0.8% ניקל ו-0.04 עד 0.08% פלדיום
דרג 26 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.08 עד 0.14% רותניום
כיתה 26H טיטניום לא ממוסג בתוספת 0.08 עד 0.14% רותניום (כיתה 26 עם 58 ksi מינימום UTS)
דרגה 27 טיטניום לא מגוג בתוספת 0.08 עד 0.14% רותניום
סגסוגת טיטניום דרגה 28 (3% אלומיניום, 2.5% ונדיום בתוספת 0.08 עד 0.14% רותניום)
סגסוגת טיטניום דרגה 29 (6% אלומיניום, 4% ונדיום, ביניים נמוך במיוחד, ELI בתוספת 0.08 עד 0.14% רותניום)
סגסוגת טיטניום דרגה 33 (0.4% ניקל, 0.015% פלדיום, 0.025% רותניום, 0.15% כרום)
סגסוגת טיטניום דרגה 34 (0.4% ניקל, 0.015% פלדיום, 0.025% רותניום, 0.15% כרום)
סגסוגת טיטניום דרגה 35 (4.5% אלומיניום, 2% מוליבדן, 1.6% ונדיום, 0.5% ברזל, 0.3% סיליקון)
סגסוגת טיטניום דרגה 36 (45% ניוביום)
סגסוגת טיטניום דרגה 37 (1.5% אלומיניום)
סגסוגת טיטניום דרגה 38 (4% אלומיניום, 2.5% ונדיום, 1.5% ברזל)


זמן פרסום: 19 במאי 2020